Thuis/ Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen uitsluitend de relaties tussen het bedrijf DPAN en de klant die een bestelling wil plaatsen op de website van het merk DPAN www.comptoirducabriolet.com.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1 - bedrijf

DPAN | SIRET: 47983922700036 | RCS: NARBONNE 479 839 227

DPAN SAS, 320 rue de l'Amandière ZA du Castellas 11100 Montredon des Corbières - FRANKRIJK
Klantenservicenummer: 04 68 41 56 01

2 - opdracht

Soorten bestellingen:
Bestellingen kunnen geplaatst worden:
- via internet, op de website www.comptoirducabriolet.com
- telefonisch bij de Klantenservice, van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur
- per post, door een bestelbon en betaling te sturen naar:

DPAN
320 rue de l'Amandière ZA du Castellas
11100 Montredon des Corbières
Frankrijk

Bestel online:
Bij een bezoek aan de website www.comptoirducabriolet.com selecteert de klant de gewenste artikelen (elk productblad bevat de gedetailleerde beschrijving, prijs en beschikbaarheid) en voegt deze toe aan zijn winkelmandje, na het gewenste aantal te hebben aangegeven.
Na het selecteren van alle gewenste artikelen, gaat de klant naar zijn winkelwagentje, waar hem wordt gevraagd zijn plaats en wijze van levering te kiezen en zijn leveringswijze aan te geven. Betaling.
De klant identificeert zich dan of maakt zijn klantenzone aan.
Aan het einde van deze stap wordt de klant gevraagd om zijn bestelling te bevestigen.
Wijziging of annulering van het winkelmandje is niet meer mogelijk na deze stap, die de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden inhoudt.
Na bevestiging van de inhoud van zijn bestelling bevestigt de klant deze definitief door te betalen.
De klant verbindt zich ertoe de bevestigde bestelling te betalen.


Order bevestiging:
De klant ontvangt per e-mail een orderbevestiging met een overzicht van de bestelde artikelen, hun prijs, verzend- en verpakkingskosten en de totale prijs van de bestelling.

3 - betaling

Betaalmiddelen:
Volledige betaling wordt gedaan op het moment van aankoop, zonder korting, zelfs voor artikelen die niet op voorraad zijn en een vertraagde levering vereisen.

Afhankelijk van de bestemming kan de klant als volgt betalen:

- per bankkaart
- via PayPal of met een creditcard via PayPal
- via bankoverschrijving (de bestelling wordt dan bevestigd zodra het bedrag van de bestelling op onze bankrekening is bijgeschreven, de informatie om de overschrijving uit te voeren is beschikbaar in de bevestigingsmail van de bestelling die naar de klant is verzonden)
- per cheque (alleen voor Europees Frankrijk) uitgegeven door een Franse bank namens DPAN als de bestelling bestemd is voor Frankrijk (de bestelling wordt dan gevalideerd na ontvangst van de cheque en het bewijs van identiteit en adres) geadresseerd aan:

DPAN
320 rue de l'Amandière ZA du Castellas
11100 Montredon des Corbières
Frankrijk

Elk betalingsincident leidt tot de annulering van de bestelling en de mogelijkheid voor het bedrijf om volgende bestellingen te weigeren als er een geschil met de klant blijft bestaan.

Evenzo zal elk vermoeden van fraude met het betaalmiddel leiden tot het blokkeren van de bestelling en, in voorkomend geval, tot het annuleren van de bestelling als fraude wordt bewezen.

Betalingsbeveiliging:
Sommige bestellingen kunnen onderhevig zijn aan aanvullende controles. Daarom kunnen verschillende bewijsstukken worden gevraagd aan de klant (identiteitsbewijs, bewijs van adres, enz.).

De orderverwerking begint na ontvangst van de gevraagde documenten. Als deze documenten niet worden ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.

De site www.comptoirducabriolet.com maakt ook gebruik van het beveiligde 3DSecure-protocol, dat ervoor zorgt dat bij elke online betaling de kaart wordt gebruikt door de echte houder.

Voor professionele klanten:

In geval van verkoop, overdracht, verpanding, inbreng van een onderneming, haar onderneming of materiaal nodig voor haar werking door de klant, worden de aan de onderneming verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder overeengekomen modaliteiten.

4 - Beschikbaarheid

Als een artikel niet beschikbaar blijkt te zijn nadat de bestelling is bevestigd, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht en behoudt hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren.

5 - prijs

De prijzen zijn standaard in euro's, inclusief alle belastingen en exclusief verzendkosten.
Voor de professionele klant geregistreerd en gevalideerd door onze diensten en genietend van de btw-vrijstelling, zijn de prijzen in euro exclusief btw en exclusief verzendkosten.
DPAN behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen.

6 - Levering

Plaats van aflevering:
De klant heeft gekozen voor levering op het adres dat bij de bestelling is opgegeven (de klant wordt gevraagd om de juistheid van het opgegeven adres te controleren)

Wijze van vervoer:
Colissimo
Colissimo (puntrelais)
TNT

Verzendtijden: (varieert afhankelijk van bestemmingen en type pakket)
De transporttijden worden uitgedrukt in uren (h) en werkdagen (d), plus de vertraging van één dag vanaf de voorbereiding van de bestelling tot de bevestiging van de betaling van de klant.

Frankrijk

Europa

rest van de wereld

zeshoek

Corsica

DOM/TOM

Colissimo woonplaats

48 uur tot 72 uur

4d

10d

2 tot 3 dagen

4 tot 14 dagen

Colissimo Point-estafette

48 tot 72 uur

-

-

-

-

TNT

24 tot 48 uur

3d

-

2 tot 3 dagen

2 tot 10 dagen

Pakketcontrole:
In geval van een leveringsincident (beschadigd pakket, ontbrekende producten, nieuw aangesloten pakket, enz.) het pakket, indien nodig.

Als het pakket zonder handtekening wordt afgeleverd, moet de klant de transportschade binnen de 3 werkdagen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging melden.

Tegelijkertijd wordt de klant gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen met het bedrijf om het leveringsincident te melden.

7 - Herroepingsrecht

In het geval van overeenkomsten op afstand, die worden opgevat als overeenkomsten, bestaat er geen herroepingsrecht voor de professionele klant die zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen is gesloten. De volgende paragrafen, die gaan over het herroepingsrecht, zijn alleen van toepassing op particuliere klanten.

De particuliere klant heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn eindigt 14 dagen na de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Uitoefening van het herroepingsrecht:
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant DPAN via een e-mail op de hoogte brengen van zijn beslissing om dit contract op te zeggen.
- per post naar het adres: DPAN, 320 rue de l'Amandière ZA du Castellas 11100 Montredon des Corbières - Frankrijk

- telefonisch naar de klantenservice
- via deze link

De klant kan gebruik maken van dit modelformulier voor herroeping, wat niet verplicht is.

Herroepingsformulier :

(De klant vult dit formulier alleen in en stuurt het terug als hij zijn bestelling wil annuleren.)
- Ter attentie van DPAN, 320 rue de l'Amandière ZA du Castellas 11100 Montredon des Corbières Frankrijk

- Ik/Wij (*) informeren u hierbij over mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de volgende bestelling
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- Naam consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt meegedeeld)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet nodig is. het herroepingsrecht uitoefenen vóór het einde van de herroepingstermijn. Hij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

Gevolgen herroepingsrecht:
De klant moet de goederen zonder onnodige vertraging terugsturen of terugsturen naar DPAN, 320 rue de l'Amandière ZA du Castellas 11100 Montredon des Corbières Frankrijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld. Deze termijn wordt geacht te zijn gehaald als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Bij overschrijding van deze wettelijke termijn worden herbewaringskosten aan hem in rekening gebracht. In geval van annulering van dit contract door de klant, zal DPAN alle van de klant ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat hij mogelijk een andere verzendmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaard door DPAN aangeboden verzendmethode) onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop DPAN op de hoogte is gesteld van de beslissing om dit contract te herroepen. DPAN betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk een ander middel is overeengekomen; in ieder geval zal de klant geen kosten maken als gevolg van deze terugbetaling. DPAN kan de terugbetaling uitstellen totdat zij de goederen heeft ontvangen of totdat de klant een bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, waarbij de eerste van deze omstandigheden als datum wordt gekozen. De klant is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen.

Uitzondering herroepingsrecht:
Overeenkomstig artikel L.121-21 van de consumentenwet heeft de koper een herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten:
- Overeenkomsten voor de levering van goederen op klantspecificatie of duidelijk gepersonaliseerd;
- Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of snel verouderen;

De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Na deze periode worden er geen artikelen meer geretourneerd, geruild of terugbetaald.

8 - Retourzendingen

Elk defect onderdeel zal onmiddellijk worden geruild of gecrediteerd voor de waarde zonder verzend- en verpakkingskosten na inspectie in het bedrijf.

De teruggave van defecte onderdelen moet gebeuren binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de datum waarop de klant zijn besluit tot herroeping heeft meegedeeld.
Buiten de herroepingstermijn mag de klant geen onderdelen retourneren zonder eerst contact op te nemen met DPAN om een retourautorisatie te verkrijgen. De klant krijgt dus alle nuttige instructies zodat deze retourzending in de beste omstandigheden wordt uitgevoerd.

De klant wordt gevraagd om de conformiteit van de onderdelen onmiddellijk na ontvangst te controleren, vooral in het geval van de restauratie van een voertuig waarbij de onderdelen niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk moeten worden geïnstalleerd.

De te lakken carrosseriedelen moeten vóór het lakken op het voertuig worden getest: gelakte delen worden niet teruggenomen.

DPAN accepteert in ieder geval geen retourzendingen die tegen terugbetaling of porto of slecht verpakt zijn verzonden.
De retourzending is beperkt tot onderdelen in perfecte staat, schoon en in de originele verpakking.
Bij bestellingen aan zakelijke klanten kan geen enkel product worden geretourneerd zonder voorafgaande toestemming van DPAN.


Als DPAN wordt geaccepteerd, is de portering de verantwoordelijkheid van de klant.

Verwijder het serienummerlabel aan de binnenkant van de softtop niet: het ontbreken van een label is geen reden tot reclamatie.

Geen dekking voor de volgende elementen van een cabrioletkap: scheuren, verkleuring van de bovenlaag en/of draad, onderdelen en accessoires geïnstalleerd door de dealer en/of koper, sluitingen van ritsen en sluitingen, verkleuring of barsten van kunststof ruiten...

9 - Garantie

De klant geniet van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken en non-conformiteit op alle aan hem geleverde producten. Bovendien genieten sommige producten van de contractuele garantie van de fabrikant, waarvan de voorwaarden vervolgens op de garantiekaarten worden vermeld.

In het kader van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en non-conformiteiten is de aansprakelijkheid van de firma beperkt tot de nieuwwaarde van de onderdelen. Het bedrijf neemt geen directe verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten. Het bedrijf aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden zoals: demontage en/of installatie, diagnostiek en deskundig advies, onbruikbaarheid van het voertuig, tijdverlies, storingen of andere daaruit voortvloeiende kosten. Op speciale wedstrijdonderdelen wordt geen garantie gegeven.

10 - Verantwoordelijkheden

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan niet door haar gefactureerde onderdelen. Vooral wanneer het uitvallen van een van deze onderdelen wordt veroorzaakt door andere aangrenzende componenten of onjuiste behandeling.

Afhankelijk van de bestemming kunnen de producten worden doorverkocht. Het bedrijf kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen of slecht functioneren van de producten in geval van doorverkoop door de koper aan zijn eigen klanten.

Hetzelfde geldt voor homologaties: bepaalde onderdelen, met uitzondering van originele reserveonderdelen, komen niet in aanmerking voor homologatie op Frans grondgebied. Alle wedstrijdonderdelen, bijvoorbeeld: nokkenas, uitlaat, grote remmenset, grote cilinderinhoudset, enz. moeten op een circuit worden gebruikt en onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper, die mogelijk zijn eigen klanten moet waarschuwen.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade zoals verlies van klanten, verlies van omzet, productieverlies, marge, acties van derden tegen de professionele klant of hun veroordeling.

11 - Controle van de ontvangst van de top

1 - ONTVANGSTCONTROLE BINNEN 48 UUR:
- Controleer of je het juiste product hebt ontvangen. Presenteer de top op je oude top
en zorg ervoor dat het product de juiste maat heeft en dezelfde kenmerken heeft
zoals de bovenkant.
We herinneren je eraan dat er geen items zijn met sporen van lijm of installatie
niet worden opgenomen.
- Vouw de kap open en laat hem ontspannen bij een temperatuur van bijna 20°.
- Als de kap niet alle accessoires heeft die bij de hermontage rekening houden met de originele kap.


2 - CONTROLE VAN DE STAAT VAN DE SLUITGREPEN:
- Controleer of uw grepen niet gespleten zijn:
Elke keer dat u de nieuwe kap monteert, is het zelfs moeilijk om hem aan te zetten
en vereist krachtig trekken aan de handvatten. Deze tractie slijt zeer snel
wanneer de bovenkant op zijn plaats zit.


3 - ELEKTRISCHE DEKSELS:
VOOR HET DEMONTEREN
- Controleer of het systeem goed werkt, of het oliepeil goed is en of de accu goed is
ok is volledig opgeladen.
VOOR HET INBOUWEN (BOVENKANT VERWIJDERD)
- Controleer de werking van de rolbeugel.
- Reinig en smeer alle pennen.
- Vervang losse elastiekjes.
- Controleer of de verschillende beugels in de opvouwbare dakkoffer normaal inklapbaar zijn.
- Vervang alle banden indien nodig.
Als u deze punten niet in acht neemt, kan de boeg de cabrioletkap doorboren.

12 - Commercieel Vastgoed

De plannen, schema's, bestekken, aanbevelingsdocumenten, catalogi, brochures, foto's en instructies, octrooien, productvermeldingen, verpakkingsvormen blijven eigendom van DPAN.
Bijgevolg is het de klant verboden om enige distributie of reproductie te maken zonder de voorafgaande toestemming van DPAN.

De illustraties, foto's, tekeningen en pagina's die op de site Comptoirducabriolet.com worden weergegeven en die de gepresenteerde producten illustreren, hebben geen contractuele waarde. DPAN kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die in de catalogus zijn geslopen.

13 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van het bedrijf totdat de orderprijs volledig is betaald.

14 - Overgang van risico

Het risico van bederf of verlies van de goederen gaat over wanneer de klant de geleverde goederen in bezit neemt of overhandigt aan een transportbedrijf dat door hem is aangesteld, anders dan een van die aangeboden op de site www.comptoirducabriolet.com.

15 - Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Franse recht van toepassing. In het geval dat een van de clausules van dit contract nietig is als gevolg van een wijziging in wet- of regelgeving, kan dit op geen enkele manier de geldigheid en naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aantasten.
De contracttaal is Frans.

16 - De IT-wet en vrijheden

In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming en de vrijheden van 6 januari 1978 heeft de klant het recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende persoonsgegevens: de gevraagde informatie is noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling. Via DPAN kan het nodig zijn dat de klant commerciële aanbiedingen van andere bedrijven ontvangt. Indien de klant dit niet wenst, volstaat het dat hij dit schriftelijk meedeelt aan het volgende adres: DPAN, 320 rue de l'Amandière ZA du Castellas 11100 Montredon des Corbières Frankrijk, met vermelding van naam, voornaam, adres en klantnummer. Het e-mailadres wordt niet gebruikt voor commerciële reclamedoeleinden.